1-2-3-concept

FDN 1-2-3-concept

Is een Facilitair Platform. Ons gezamenlijk doel is uiteindelijk een facilitaire dienst welke budget neutraal is of goedkoper zonder risico.

Het FDN 1-2-3-concept staat voor het volgende:

1 Inkoop; FDN koopt facilitaire diensten groot voor u in bij gespecialiseerde partners. Hiermee bespaart u in eerste instantie geld.

2 Beheer; Planning en aansturing van het onderhoud en incidenten in 1 hand. Onderhoud wordt op het juiste tijdstip uitgevoerd. Contracten en certificaten op 1 plek.

3 Controle; Onderhoudstaken en incidenten worden door FDN persoonlijk bij u op locatie gecontroleerd op een correcte uitvoering. dit gebeurt door 1 vast facilitair procesteam bestaande uit 2 personen. Monitoring gebeurt met behulp van onze webportal.

 


De weg naar ons 1-2-3-concept bestaat uit 3 fases:

fase 1: Contractanalyse

FDN inventariseert kosteloos (vraag naar onze voorwaarden) op basis van de lopende overeenkomsten met uw onderhoudsbedrijven uw huidige facilitaire dienst. Samen met een analyse van de facturen van het afgelopen boekjaar krijgt u een totaal inzicht in uw facilitaire budget en onderhoudstaken.

fase 2: Afstemmen van uw wensen en eisen

Uit de contractanalyse kunnen aandachtspunten naar voren komen. Onze aanbevelingen nemen wij met u door. Dit is de eerste stap naar het optimaliseren van uw facilitaire dienst.

fase 3: Implementeren van de dienstverlening

Na beƫindiging van de huidige onderhoudscontracten sluit FDN voor u nieuwe overeenkomsten af met onze partners. Onze partners zijn professionele onderhoudspartijen die voldoen aan alle wet- en regelgevingen.

Na fase 3 heeft u uw hele facilitaire dienst in 1 hand.